Blog

Werving van jonge gasten vertraagd

Werving van jonge gasten vertraagd

Een ruime meerderheid van de bevolking  –80%– staat zeer positief tegenover stamceldonatie, zo blijkt uit recent onderzoek. Toch moet de Stichting Matchis hard werken om elk jaar de benodigde tienduizenden nieuwe donoren te kunnen registreren. Met name de werving van jonge mannelijke donoren is een grote uitdaging.

Leukemie, liever gezegd de genezing ervan, is een zaak voor iedereen. Maar dat gegeven zie je niet terug in de samenstelling van het donorenbestand van Matchis. Mannen zijn er duidelijk ondervertegenwoordigd met 30%. Illustratief is de respons op de communicatie rondom voetballer Lennart Thy. In 2018 liet deze VVV-aanvaller een wedstrijd tegen PSV schieten, om stamcellen te kunnen afstaan. Zijn beslissing om mogelijk hiermee een leven te redden, kreeg een staande ovatie vanuit de hele Eredivisie. Mainstream en social media besteedden er ook aandacht aan. En Matchis’ donorbestand vertoonde duidelijk een groei.

Mannen meer dan welkom

Bij de aanmelders die gegrepen waren door het altruïsme van Ty bevonden zich naar verhouding erg veel… vrouwen. Daarvan zijn er niet te veel in het donorbestand. Zeker niet, maar een flinke aanwas van mannen is welkom. Onder andere omdat de afname van stamcellen bij een mannelijke donor eerder succesvol is. Daarnaast is er nog een andere statistiek. Van de donoren die uiteindelijk een match opleverden, blijkt ruim 80% te zijn gevonden bij donoren die jonger zijn dan –zeg– 35 jaar. Nu kost het registreren van een donor (DNA-analyse, portokosten, gegevensopslag, etc.) geld. Logischerwijs wil Matchis haar budget het liefst aanwenden voor de groep van donoren bij wie de kans op een match het grootst is. Dat zijn geen mensen van 36 tot 55, maar “jonge gasten”.

Drempels laten nemen

Hoe haal je juist deze doelgroep binnen? En wat is binnen? De eerste drempel die een geïnteresseerde donor moet nemen, is die van de medische vragenlijst op de site van Matchis. Een grote stap is gezet, wanneer dit formulier ingevuld in het systeem staat. Maar binnen is de donor dan nog zeker niet. Naar de aspirant-donor wordt een set wattenstaafjes gestuurd voor DNA-analyse. De DNA-gegevens zijn nodig om later te kunnen zien of de donor (mogelijk) matcht met een patiënt. Matchis heeft een volledige follow-up ontwikkeld om mensen die drempel 1 zijn gepasseerd ook drempel 2 te laten nemen. Zeer regelmatig moet er gemaild, gemaild, gemaild en nagebeld worden, voordat de bewangslijmde wattenstaafjes in de retourpost zitten. Een deel van de aanmelders stuurt ze nooit terug.

Bekendheid telt

Met de doelgroep jonge mannen zou Matchis best dat terugstuurprobleem willen hebben. Simpelweg omdat het aanmeldprobleem dan kennelijk al is geneutraliseerd. Bereiken en raken van deze doelgroep is namelijk lastig. Diverse conceptlijnen zijn al geprobeerd in de afgelopen jaren. De ervaring leert dat verhalen en situaties  van patiënten de meeste reacties en aanmeldingen opleveren. Dat wil zeggen vanuit de samenleving als geheel. De doelgroep jonge mannen komt verhoudingsgewijs minder in beweging, tenzij zij de patiënt min of meer kennen. Anekdotisch materiaal wijst ook op een onderliggende vrees, die  (jonge) mannen belemmert om uiteindelijk donor te worden: “het is iets met naalden en die wil ik niet in mijn lijf”.

Dynamiek teamsport

Op het moment dat ze ermee een leven zouden kunnen redden, kiezen de meesten waarschijnlijk wel voor een naald in hun lijf. Stamceldonor zijn, is niet zoiets als regelmatig bloed geven. Als je geprikt wordt is het menens. Maar hoe het ook is, wie jonge mannen wil winnen voor het donorschap heeft meer nodig dan een empathiegerichte boodschap. De oproep om donor te worden, moet komen van iemand waarmee zij (via-via) verbonden zijn. Vanuit die gedachte ontwikkelde Hart Voor De Zaak een strategie. deze maakt getrapt gebruik van de sociale dynamiek binnen teamsport. Uitgerekend daar waar mannen elkaar steunen en uitdagen, wordt donorschap neergezet als een niet te ontwijken keuze.

Deel je gezondheid

Zal deze strategie wel leiden tot meer aanmeldingen? Zolang COVID-19 teamsport onmogelijk maakt, blijft het antwoord uit. Roet in het eten. Wel hebben we het jaar 2020 kunnen gebruiken om Deel je gezondheid te claimen als domein voor stamceldonorschap. Deze campagne zal worden doorgezet. Ook in 2021 duurt het nog enige tijd voordat de teamsportstructuren uit de pre-COVID tijd voldoende zijn hersteld om donorwerving toe te laten. Dus werken we ondertussen aan een alternatieve strategie gericht op de doelgroep jonge mannen. Om precies te zijn: hoger opgeleide jonge mannen. Een doelgroep die het ontwijken van reclame tot in de puntjes beheerst…

Wilt u ook eens praten of onze aanpak iets voor u is, stuur dan een bericht via deze pagina of bel ons op 071 523 07 91.

Moeten ze bij u zijn?
Dan moet u bij ons zijn.