Blog

Gedoneerde stamcellen kunnen het leven redden van een patiënt met een levensbedreigende bloedziekte (o.a. leukemie). Maar hoe groot is de kans, dat er een match is tussen patiënt en stamceldonor? Miniem. En daarom werkt Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren, continu aan de uitbouw van een zo’n groot mogelijk donorenbestand. Elk jaar zo’n 40.000 erbij.

Alles delen, dus ook je gezondheid

Medisch gezien zijn de leeftijdsgroepen tussen de 18 en 35 jaar het meest interessant als potentiële donor. HVDZ ontwikkelde een campagne gericht op 18-25 jaar, die aansluit op een typerend element in de levensstijl van dit cohort: delen. Wie jong is, deelt van alles: vervoermiddelen, huishoudelijke apparatuur, abonnementen… dus waarom ook niet de gezondheid? Door het domein #deeljegezondheid te claimen, brengt Matchis een extra laag aan onder de conversiegerichte boodschap van: stamceldonoren redden levens – word stamceldonor.

Kosteneffectief bereik

Ook al ligt de gemiddelde leeftijd van de radioluisteraar niet in het cohort 18–25, er is een aantal zenders dat uitstekend de jongere doelgroep weet te bereiken. Zoals Qmusic en Radio 538. Daarbij maakt de hoge selectiviteit van Slam! en NPO3FM zeer geschikt als doelgroepgerichte zenders. We werken met een 20 seconden spot waarin ruimte is voor overtuiging, informatie en emotie. Zoveel tijd heeft een onderwerp als dit minimaal nodig.

Online en Social

De targettingmogelijkheden vanuit YouTube zijn zeer interessant. Knoppen waaraan je kan draaien zijn onder meer demografie, interesse en gedrag. Om deze reden is besloten om op YouTube TrueView ads in te zetten. Budgettair aantrekkelijk en effectief is het afrekenmodel bij een 15” video. Hierbij wordt er uitsluitend betaald voor een volledig uitgekeken video’s of een klik. Maar geld is niet allesbepalend er zijn ook video’s van 25” die met hun langere duur meer kunnen betekenen voor de awareness.

Facebook en Instagram vormen een elkaar versterkende combinatie. In de Confrontatiefase vragen video ads en klik naar-site-ads de aandacht voor mensen die stamcelen nodig hebben. In de Overwegingsfase worden kijkers van de video herbereikt met een statische uiting om stamceldonor te worden. Wie al een oriënterend kijkje heeft genomen op de website krijgt nog een keer een actiematige uiting te zien. In alle fasen is het afrekenmodel Cost per Click.

Een impressie van de uitingen vind je hier.

Stichting Matchis
Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Voor deze patiënten (leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen) is een stamceltransplantatie vaak de laatst mogelijke behandeling, die hun leven kan redden. Op het ogenblik staan er in Nederland ruim 327.454 mensen ingeschreven als stamceldonor. Dat is veel meer dan een aantal jaren geleden. Maar nog altijd wordt niet voor elke patiënt een passende donor gevonden.