Blog

OR Gemeente Maastricht

OR Gemeente Maastricht

Elke organisatie met meer dan 50 werknemers heeft te maken met de Wet op de Ondernemersraden. Zo ook de gemeente Maastricht. Deze gemeente was geïnteresseerd in de wijze waarop Hart Voor De Zaak vorm en inhoud had gegeven aan de verkiezingen voor de Ondernemersraden bij Ahold Europe. Want een OR-verkiezing kan meer zijn dan een verkiezing alleen.

De waarde van Medezeggenschap

Een organisatie kan een aankomende OR-verkiezing benaderen vanuit drie ambitieniveaus. Ambitieniveau 3 is het meest interessant. Hierbij wordt de lat veel hoger gelegd dan wettelijk is vereist. De OR-verkiezing is niet droogweg “volgens de regels” maar soepel verlopen. Met meer meer dan voldoende kandidaatstellingen een hoge opkomst van kiezers. Je wilt een resultaat dat ook scoort op de parameters verbondenheid en energie. Dit resultaat bereik je door in het voortraject volop aandacht te gegeven aan de waarde van Medezeggenschap. De organisatie laat zien, dat zij structurele inbreng vanuit medewerkers belangrijk vindt. “Wij doen dit samen.”

Er kan altijd meer met Maastricht

Voor de gemeente Maastricht hebben wij inmiddels twee campagnes gemaakt voor de OR-verkiezingen. De opkomst (toch een objectieve graadmeter) lag in 2015 op 72% en in 2019 op 81%. Een impressie van de uitingen vind je hier.