CASE Matchis 2020 Werving van jonge gasten

september 6, 2020

Een ruime meerderheid van de bevolking  –80%– staat zeer positief tegenover stamceldonatie, zo blijkt uit recent onderzoek. Toch moet de Stichting Matchis hard werken om elk jaar de benodigde tienduizenden nieuwe donoren te kunnen registreren. Met name de werving van jonge mannelijke donoren is een grote uitdaging.

Leukemie, liever gezegd de genezing ervan, is een zaak voor iedereen. Maar dat gegeven zie je niet terug in de samenstelling van het donorbestand van Matchis. Mannen zijn er duidelijk ondervertegenwoordigd met 30%. Illustratief is de respons op de communicatie rondom voetballer Lennart Thy. In 2018 liet deze VVV-aanvaller een wedstrijd tegen PSV schieten, om stamcellen te kunnen afstaan. Zijn beslissing om mogelijk hiermee een leven te redden, kreeg een staande ovatie van fans uit de hele Eredivisie. Mainstream en social media besteedden er ook aandacht aan. En Matchis’ donorbestand vertoonde duidelijk een groei.

Bij de aanmelders die gegrepen waren door het altruïsme van Ty bevonden zich naar verhouding erg veel… vrouwen. Daarvan zijn er niet te veel in het donorbestand. Zeker niet, maar een flinke aanwas van mannen is welkom. Onder andere omdat de afname van stamcellen bij een mannelijke donor eerder succesvol is. Daarnaast is er nog een andere statistiek. Van de donoren die uiteindelijk een match opleverden, blijkt ruim 80% te zijn gevonden bij donoren die jonger zijn dan –zeg– 35 jaar. Nu kost het registreren van een donor (DNA-analyse, portokosten, gegevensopslag, etc.) geld. Logischerwijs wil Matchis haar budget het liefst aanwenden voor de groep van donoren bij wie de kans op een match het grootst is. Dat zijn geen mensen van 36 tot 55, maar “jonge gasten”. 

Hoe haal je juist deze doelgroep binnen? En wat is binnen? De eerste drempel die een geïnteresseerde donor moet nemen, is die van de medische vragenlijst op de site van Matchis. Een grote stap is gezet, wanneer dit formulier ingevuld in het systeem staat. Maar binnen is de donor dan nog zeker niet. Naar de aspirant-donor wordt een set wattenstaafjes gestuurd voor DNA-analyse. De DNA-gegevens zijn nodig om later te kunnen zien of de donor (mogelijk) matcht met een patiënt. Matchis heeft een volledige follow-up ontwikkeld om mensen die drempel 1 zijn gepasseerd ook drempel 2 te laten nemen. Zeer regelmatig moet er gemaild, gemaild, gemaild en nagebeld worden, voordat de bewangslijmde wattenstaafjes in de retourpost zitten. Een deel van de aanmelders stuurt ze nooit terug.

Met de doelgroep jonge mannen zou Matchis best dat terugstuurprobleem willen hebben. Simpelweg omdat het aanmeldprobleem dan kennelijk al is geneutraliseerd. Bereiken en raken van deze doelgroep is namelijk lastig. Diverse conceptlijnen zijn al geprobeerd in de afgelopen jaren. De ervaring leert dat verhalen en situaties van patiënten de meeste reacties en aanmeldingen opleveren. Dat wil zeggen vanuit de samenleving als geheel. De doelgroep jonge mannen komt verhoudingsgewijs minder in beweging, tenzij zij de patiënt min of meer kennen. Anekdotisch materiaal wijst ook op een onderliggende vrees, die (jonge) mannen belemmert om uiteindelijk donor te worden: “het is iets met naalden en die wil ik niet in mijn lijf”.

Op het moment dat ze ermee een leven zouden kunnen redden, kiezen de meesten waarschijnlijk wel voor een naald in hun lijf. Stamceldonor zijn, is niet zoiets als regelmatig bloed geven. Als je geprikt wordt is het menens. Maar hoe het ook is, wie jonge mannen wil winnen voor het donorschap heeft meer nodig dan een empathiegerichte boodschap. De oproep om donor te worden, moet komen van iemand waarmee zij (via-via) verbonden zijn. Vanuit die gedachte ontwikkelde Hart Voor De Zaak een strategie. deze maakt getrapt gebruik van de sociale dynamiek binnen teamsport. Uitgerekend daar waar mannen elkaar steunen en uitdagen, wordt donorschap neergezet als een niet te ontwijken keuze.

Deel je gezondheid

Zal deze strategie wel leiden tot meer aanmeldingen? Omdat COVID teamsport een tijdje onmogelijk heeft gemaakt, blijft het antwoord uit. Roet in het eten. Wel hebben we het jaar 2020 kunnen gebruiken om Deel je gezondheid te claimen als domein voor stamceldonorschap. Deze campagne zal worden doorgezet. Ook in 2021 duurt het nog enige tijd voordat de teamsportstructuren uit de pre-COVID tijd voldoende zijn hersteld om donorwerving toe te laten. Dus werken we ondertussen aan een alternatieve strategie gericht op de doelgroep jonge mannen. Om precies te zijn: hoger opgeleide jonge mannen. Een doelgroep die het ontwijken van reclame tot in de puntjes beheerst…

 

 

Handgemaakt: beeldtaal voor THE SWEX

juni 6, 2024

THE SWEX is een online handelsplatform voor mensen, die actief willen beleggen in zeldzame single malt whisky’s. Van de ene kant gaat THE SWEX primair over beleggen. Van de andere kant heeft de waardeperceptie bij een voorgenomen aankoop alles te maken met de heritage van de desbetreffende whisky

Lees meer  

Ciolato: alleen de naam klinkt al goed

maart 11, 2024

Deze had eerst een naam die het volledige aanbod en de ambachtelijkheid niet voldoende weergaf. Of HVDZ daar misschien een oplossing voor had? En dan er achteraan ook maar een passende huisstijl? Na een gedegen traject van naamsontwikkeling viel de keuze op de Ciolato, een naam die recht doet aan de cioccolato en de gelato. […]

Lees meer  

Stamceldonatie als TikTok-conversatie

maart 8, 2024

Over het doneren van stamcellen bestaat een aantal misverstanden. Die kunnen alleen maar verdwijnen als iemand even de tijd neemt om te kijken wat stamceldonorschap inhoudt. Op TikTok? Nee, natuurlijk niet. Op een landingpage van Matchis. En waarom zou een jongere die van zichzelf “een geefmentaliteit” heeft daar gaan kijken? Omdat het onderwerp voorbijkwam op […]

Lees meer